אופנה מינימליסטית

מינימום סטייל / יוצאת עם הארון

10:24 AM
אופנה וסביבה

אופנה וסביבה

2:09 PM
blonde bleach בלוג אופנה

נעליים, האתגר

3:07 PM
tangens

מנטרה אחת והוראות לשמירה / Tangens

4:18 PM
blonde bleach בלוג אופנה

פוסט אופנה פוליטי / / לא באמת, אולי ממש טיפה

11:53 AM
אופנה חכמה

חמסה עליך - חמש נקודות לפני הקניה הבאה

11:57 AM
american eagle tinyoutfitters

סיום צום ינואר

10:55 AM